fitflop 春季新櫃
時間:2/28(四)~3/20(三)
地點:1F fitflop 新櫃
新櫃OPEN fitflop邀您一起做環保!
活動期間只要持 fitflop舊鞋款至櫃上購買指定鞋款,每雙即可現折 1,000 元(恕不累贈)